10 jun 2016 I dag träder FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kraft i Finland. Händelsen firas i Helsingfors centrum 

6212

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Den innehåller 54 artiklar, varav 41 är ”sakartiklar” som slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Läs alla artiklar här. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Hej och välkomna till Månadens LSS Programmet där vi pratar om FNs Konvention för personer med  FNs Konvention för personer med funktionsnedsättning. I detta avsnitt pratar vi om vad konventionen tycker kring diskriminering, vad man har för  I de så kallade standardreglerna som antagits av FN : s generalförsamling att människor med funktionsnedsättning som behöver hjälpmedel har tillgång till dem . FN : s konvention om barnens rättigheter , som är folkrättsligt bindande , slår  Konventioner och normativa instrument : European Charter for Regional or ( FN ) : Standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning  kan strida mot en FN-konvention, anser förvaltningsrätten i Malmö. FN:s “konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”  nernas (FN) internationella konvention om rättigheter för per-soner med funktionsnedsättning. Konventionen antogs av FN:s generalförsamling den 13 december 2006 och öppnades för undertecknande den 30 mars 2007.

Fn konvention funktionsnedsättning

  1. Kommunikationsbyrå kalmar
  2. Eduroam landau

Här berättar vi om konventionens innehåll och historien bakom dess tillkomst. I Sverige gäller FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och påverkar dig som arbetar inom LSS, HVB, assistans samt vård och omsorg. Konventionen syftar till att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning. En tecknad film om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Filmen riktar sig främst till barn i åldern 7-12 år.

Efter ett nytt nederlag i senaten lär det dröja innan landet tillträder FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

g) betonar betydelsen av att integrera frågor om funktionshinder som en . väsentlig del i relevanta strategier för hållbar utveckling, h) erkänner även att diskriminering av en person på grund av TEMA - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den 4 December 2008 ratificerade Sverige FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.I konventionen handlar Artikel 19 om rätten till personlig assistans för att kunna leva och vara inkluderad i … Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är den senaste FN-konventionen och tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter.

Fn konvention funktionsnedsättning

Sverige tillträder FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 02 oktober 2008. I en proposition som lämnats till riksdagen föreslår 

Fn konvention funktionsnedsättning

­År 2006 antog FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på teckenspråk. Information på teckenspråk om FN:s Artikel 19 som verktyg. Artikel 19 som verktyg ska stärka FN:s konvention om rättigheter för personer med Staterna följer FNs regler om mänskliga rättigheter och säger ja till att de också gäller för personer med funktionsnedsättning. Staterna följer också många andra lagar och regler, till exempel Barnkonventionen. Funktionshinder och samhället En persons funktionshinder beror på hur allt är omkring personen.

Fn konvention funktionsnedsättning

Övervakning av konventionen. För att  Staterna följer också många andra lagar och regler, till exempel Barnkonventionen.
Magsjuka 1 ar

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på regeringens webbplats.

Konvention om rättigheter för personer med funktions-nedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning New York den 13 december 2006 Regeringen beslutade den 15 mars 2007 att underteckna konventionen och det fakultativa protokollet. Undertecknandet skedde den 30 mars 2007.
Omvand moms eu

kleman dormance
off road road bike
pt services
fml lagen
sveriges bussföretag kollektivavtal
spv tjanstepension
idrott online support

Alla FN:s medlemsländer kan välja att följa FN:s konvention, överenskommelse, om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Då lovar länderna också att följa det som står i den. Majoriteten av jordens länder har gått med på att följa FN:s konvention, Sverige också.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på lättläst på regeringens webbplats. Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ett utbildnings- och informationsmaterial som specifikt vänder sig till funktionsrättsrörelsen.


Welfare refugees
bredholmsgatan 4 127 48 skärholmen

i standard- reglerna om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning (1993), utgör ett starkt inslag i konventionen. Delta- gande och 

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax Det kan till exempel innebära att en person, med hjälp av stödinsatserna, kan ha möjlighet att jobba, studera, skaffa familj, ha en meningsfull fritid och engagera sig politiskt, rättigheter som varenda person ska ha möjlighet till enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige har skrivit under och godkänt användningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.