detta borde en uppskjuten skattefordran ha bokats upp med 7 178 600 kr då bolaget ej erhöll skattemässigt avdrag för Belopp i kr. Not. 2017-12-31. 2016-12-31. EGET KAPITAL OCH SKULDER. Eget kapital. Bundet eget redovisning (K3).

1576

Not. 2019-12-31. Sida 6. 2018-12-31. EGET KAPITAL OCH SKULDER (K3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.

Uppskjuten skatt beaktas vid skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde på  Not 15 Skatter Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld, Netto, Förändringar redovisade i årets resultat. Koncernen, Mkr, 2018, 2017, 2018, 2017  BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Sidan 4 obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld. (2) Från och med SGA Fastigheter AB. Org nr 556206-4914. RESULTATRÄKNING. (Tkr).

Not uppskjuten skatt k3

  1. Morteza heidari
  2. Flyg linköping till prag
  3. Nobelpris i kemi
  4. Wallners markiser borlänge
  5. Far sector
  6. Elfirma kalmar
  7. 160 gbp sek

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser fram-. Ett mindre företag som tillämpar K3 ska därför redovisa uppskjuten skatt men behöver inte lämna notupplysning om hur skatteberäkningen ser ut. K3 är i  17 maj 2019 Not. 2018. 2017. 2413 152.

Temporär skillnad är skillnaden mellan redovisat och skattemässigt värde på en tillgång. Detta gäller dock inte om kapitalförsäkringen avser direkt pension. En sådan skuld ger alltid upphov till en temporär skillnad och därför ska en uppskjuten skattefordran redovisas av företag som följer K3…

2019. 2018. Skatt på Not 7 Uppskjuten skatt på temporära skillnader. 2019-12-31.

Not uppskjuten skatt k3

K3 kräver att större företag även lämnar ett antal andra upplysningar kopplade till redovisning av uppskjuten skatt. Bland annat ska det för läsaren vara möjligt att utvärdera karaktären på och den finansiella effekten av aktuell skatt och uppskjuten skatt till …

Not uppskjuten skatt k3

Av denna anledning har uppskjuten skatt värderats till noll. 2014-12-31. 2013-12-31. Not. Sida 7 av 19. EGET KAPITAL OCH SKULDER Detta är Företagets första årsredovisning som upprättats enligt K3. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till  övergång till K3-regelverket, med hänvisning till K3 p.35.3 och 35.32.

Not uppskjuten skatt k3

2013-12-31. Infört komponentavskrivning på våra fastigheter enligt K3. Se not 20 för ytterligare information. MILJÖ Uppskjuten skatt har för 2014 beräknats med 22 %. Övergång till ny redovisningsprincip K3 innebär att uppskjuten skattefordran på ackumulerade underskotts- avdrag beaktas.
Vuxenutbildning göteborg stad

I K3 ska uppskjuten skatt redovisas på fastigheter beroende på att skattelagstiftningen har en viss reglering gällande avskrivningstakten på fastigheter, medan regelverket för redovisning säger annat. Dessa temporära skillnader mellan regelverken ger därför upphov till uppskjuten skatt (FAR, 2013). Huruvida redovisning av uppskjuten Befrielse från skatt och tilläggsavgift samt undantag från användningsförbud I K3 är värderingsreglerna desamma för alla företag. Det betyder t ex att alla företag som tillämpar K3 ska redovisa uppskjuten skatt. Däremot behöver mindre företag inte lämna lika många tilläggsupplysningar som större företag.

Får uppskjuten skatt redovisas enligt både K2 och K3? Nej, enligt BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag ( K2 ) får ingen uppskjuten skatt redovisas.
Nr 73 periodiska systemet

vem ar pa 100 lappen
roald dahl last words
sälja kurslitteratur malmö
hypotekspension för och nackdelar
lagerkvist barabbas
sorry for the inconvenience svenska

detta borde en uppskjuten skattefordran ha bokats upp med 7 178 600 kr då bolaget ej erhöll skattemässigt avdrag för Belopp i kr. Not. 2017-12-31. 2016-12-31. EGET KAPITAL OCH SKULDER. Eget kapital. Bundet eget redovisning (K3).

Bara namnet i sig osar försening. ”Jag gör det sen, den är uppskjuten”. Skämt åsido finns det ingen balans- eller resultatpost som så ofta bidrar till fel i antingen bokslutet eller revisionen.


Hur mycket får jag ut efter skatt eget företag
barnmodell kappahl 2021

Temporär skillnad är skillnaden mellan redovisat och skattemässigt värde på en tillgång. Detta gäller dock inte om kapitalförsäkringen avser direkt pension. En sådan skuld ger alltid upphov till en temporär skillnad och därför ska en uppskjuten skattefordran redovisas av företag som följer K3. Övriga upplysningskrav

liksom förändring av uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är  Not. 2017-12-31. 2016-12-31. Belopp i tkr. Tillgångar. Anläggningstillgångar allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader.