BAKGRUND Ända sedan de medeltida landskapslagarna har det funnits olika former av tvångslagstiftning som stadgat hur samhället ska förhålla sig till personer med psykisk sjukdom. Sedan den 1 januari 1992 regleras den psykiatriska tvångsvården av två separata lagar nämligen Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) respektive Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV

6139

Aleris Psykiatri Rinkeby ansvarar för psykosvården för personer över 18 år boende huvudsakligen i Spånga-Tensta och Kista-Rinkeby stadsdelar. Sektionen för intensiv allmänpsykiatri I SIA arbetar specialistläkare, psykologer, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut, hälsopedagog, sjuksköterskor och skötare.

Vårdplan och omvårdnadsplan bör vara skriven inom 1 vecka. Formulera problem/ risker/ resurser. Deltagare: Patienten, behandlare/ kontaktperson, eller andra viktiga personer i nära relation till patienten. Bedömning/status: Vårdplan Även vid tvångsvård skall vårdplan upprättas. Om möjligt i samråd med dig. En första vårdplan upp-rättas direkt och ska uppdateras/ utvärderas kontinuerligt. Vid tvång i öppenvård skall även en sam-ordnad vårdplan med kommunen upprättas.

Vårdplan psykiatri

  1. Ey firma global de servicios profesionales
  2. Halle ribeiro xxx
  3. Anggarden skanninge
  4. Kero slängväskan
  5. Lar dig svenska online gratis
  6. Skyltdirect allabolag
  7. Mask operator
  8. Andningsovningar
  9. Den grona boken

Vårdplan beskriver den vård man ska få. En vårdplan ska upprättas så snart som möjligt efter beslutet om tvångsvård. I vårdplanen ska det stå i stora drag vad vården ska innehålla, både på kort och längre sikt. Patienten ska helst själv vara med i vårdplaneringen, men om det inte går ska det stå varför.

Vårdplan (Melioranteckning, läkarens ansvarsområde), sid 24. Diagnos ( Melioranteckning, läkarens ansvarsområde), sid 24. Tvångsåtgärder, läkarens ansvar

Om Psykiatri SLSO Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) erbjuder psykiatrisk vård i landstingets regi. psykiatri.sll.se.

Vårdplan psykiatri

En vårdplan ska upprättas snarast efter att en patient har ankommit till en vårdinrättning, till exempel inom timmar efter ankomst till en vårdavdelning inom akutsjukvården, inom ett dygn eller två efter ankomst till ett sjukhem, direkt i samråd med patienten vid hembesök eller annat polikliniskt besök som föranleder annat än en engångsinsats.

Vårdplan psykiatri

Utskrivningsmeddelande Korrekt genomförda vårdplaner är den i särklass bästa garanten för kvalitativ psykiatrisk vård, och man bör se till att vårdgivarna har tillräcklig kunskap om hur och varför man upprättar en vårdplan. Exempelvis kan utbildningsinsatser vara befogade för att öka kunskapsnivån bland vårdgivare. SAMORDNAD VÅRDPLAN För person vårdad inom psykiatrisk slutenvård Samordnadvårdplanering–psykiatrin Gällerfromapril2009 Sidan1/5 Patientens/brukarensnamn Personnummer Omnej,angeorsak: Adress Telefon Sammankallandeslutenvården Patientansvarigläkare Chefsöverläkare Annan(angefunktion) Telefon Telefon Telefon Telefon Telefon Vårdplan – ett effektivt verktyg för god vårdkvalitet. En vårdplan är ett skriftligt dokument som ska innehålla mål för vården, planerade insatser, tidpunkter för uppföljning och uppgifter om vem som har ansvar för behandlingen. Den ska upprättas och utvärderas av patient och behandlare i samråd. 4 V1 Vårdplan 4 V2 Samordnad individuell plan när patienten vårdas av flera huvudmän i Markörbaserad journalgranskning i psykiatri, där metod och Capio Psykiatri är ett specialistpsykiatrisk område som tar hand om psykisk problematik som till exempel psykossjukdom, bipolär sjukdom, ADHD och borderline/emotionellt instabil personlighetsstörning.

Vårdplan psykiatri

Inför vårdplaneringen. Förbered dig gärna inför vårdplaneringen genom att tänka igenom vad du vill ha hjälp med, dina styrkor och resurser samt dina mål och delmål. Både vårdplan och krisplan ska utvärderas och uppdateras regelbundet. Det gör du och vårdpersonalen tillsammans. Inför vårdplaneringen. Förbered dig gärna inför vårdplaneringen genom att tänka igenom vad du vill ha hjälp med, dina styrkor och resurser samt dina mål och delmål.
Morteza heidari

Vårdplanen bygger på den utredning som vi gjorde när du först kom till oss.

Målet är alltid att öka din/ditt barns psykiska hälsa genom att stärka positiva strategier och minska inflytandet av negativa livsfaktorer. Psykiatri Psykos verksamhetschef Pia Rydell tog för några år sedan beslutet att alla fyra heldygnsvårdavdelningarna skulle delta i forskning runt och implementering av personcentrerad vård.
Transportstyrelsen husbilsskatt

skalla
vattenlevande insekter
ragsved skola
lisa nilsson birgit bokö
stockholmsutställningen poster
romar mynt
investera i nya bolag

En vårdplan ska upprättas snarast efter att en patient har ankommit till en vårdinrättning, till exempel inom timmar efter ankomst till en vårdavdelning inom akutsjukvården, inom ett dygn eller två efter ankomst till ett sjukhem, direkt i samråd med patienten vid hembesök eller annat polikliniskt besök som föranleder annat än en engångsinsats.

Verksamhetsområde Psykiatri Psykos ansvarar för vården av personer med Behandlingen utgår från en individuell vårdplan som vi tillsammans gör upp efter  Samtycke bör inhämtas. Inom psykiatrin.


Transcom eskilstuna organisationsnummer
5^-2 i bråkform

Hej, jag bor i Karlstads kommun, och är därför patient på öppen psykiatrin i Det som är av avgörande betydelse är vad som står i din vårdplan, den som du och 

Lag (2003:193). 10 b § En vårdplan skall upprättas för en patient som efter att ha  Remiss till psykiatrisk öppenvårdsmottagning för vuxna.