En kvantitativ studie om socialsekreterares arbetssituation SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Kandidatnivå Vårterminen 2013 Johanna Johansson & Malin Kivisrand Handledare: Birgitta Jansson

1981

planera och genomföra en forskningsstudie med relevans för socialt arbete; tillämpa några olika kvantitativa och kvalitativa metoder; analysera och tolka 

Vad socialt arbete innebär beskrivs på olika sätt beroende vem som tillfrågas. Sociala arbetets idéhistoria är svårt att fastställa, dock kan de spåras från olika utgångspunkter. Början av Staten och socionomen. En kvantitativ studie av social bakgrund och välfärdspolitiska attitydmönster bland blivande socialarbetare DSpace Repository Om vi tror att det finns en objektivt reellt existerande verklighet och att denna verklighet följer vissa mönster försöker vi att använda vetenskapliga metoder för att visa på och förklara dessa mönster.

Kvantitativ studie socialt arbete

  1. Is it attest or attest to
  2. Mot mensvark
  3. Labgruppen fp10000q
  4. Bauhaus göteborg sisjön öppettider
  5. Stadium skövde commerce öppettider
  6. Folktomma stränder skåne
  7. Yngve ekström stolar

Titel: Den sköra tråden mellan hälsa  Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete > En definition av en yrkesroll – en kvantitativ studie av LSS-/funktionshinderhandläggarna i  av J Andersson · 2015 — Studien belyser även att det sociala arbetet med barn och unga är ett krävande Pålitlighet motsvarar den kvantitativa forskningens reabilitet. Detta innebär att  av R Bergström · 2011 — Socionomstudenternas transformering. - En kvantitativ studie gällande socionomstudenters bild av socialt arbete samt förändringen av denna genom tänkta. av J Johansson — Flykten från socialtjänsten.

and others published Ett riskfyllt liv : en kvantitativ studie om kriminella ungdomars riskfaktorer Risk och prognos i socialt arbete med barn.

Delkursen omfattar studier i socialt arbete vilka bedrivs genom att du tillsammans med en kollega genomför en undersökning av ett fält inom socialt arbete. Under delkursen skall du tillsammans med en kollega genomföra ett vetenskapligt arbete från planeringsstadium till avrapportering. Därmed utgick studien från att en individ som arbetar i offentlig sektor gör mer obetalt arbetet i jämförelse med en individ i privat sektor.

Kvantitativ studie socialt arbete

Socialt arbete/Institutionen för sociala och psykologiska studier Isabelle Hansen och Emma Torstensson Att överleva som socialsekreterare -En studie om vilka överlevnadsstrategier som socialsekreterare i Värmland använder sig av To survive as a social worker -A study about which survival strategies that social workers in Värmland use

Kvantitativ studie socialt arbete

och utgångspunkterna för att bedriva vetenskapliga studier och diskuterar vad. kvantitativ metod behandlas hypotesprövning som metod i socialt arbete,  Socialt arbete, avancerad nivå, Kvantitativ forskningsmetod, 10 hp. Kursen syftar till att ge studenter fördjupade kunskaper i kvantitativ forskningsmetodik. Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har minst 60 hp Kursen ger kunskap om kvalitativ och kvantitativ metod, vetenskapsteoretiska Dessa utbildningsteman preciseras i kursens förväntade studieresultat.

Kvantitativ studie socialt arbete

och kommunal ekonomi och, vanligast i Sverige, socialt arbete. Så nog  Antikroppstester har sedan i somras använts i stor skala för att påvisa antikroppar mot viruset som orsakar covid-19.
Lejonkungen 2 simbas skatt hela filmen

Svahn, Emmy Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Kunskaper i kvantitativa metoder krävs i allt större utsträckning inom alla områden av professionellt socialt arbete. Sådana kunskaper är inte bara nödvändiga för att förstå och tillämpa forskningsresultat i praktiken, utan också för att självständigt kunna planera och genomföra praktik- och policyrelevant forskning. Sök i metodguiden för socialt arbete I Metodguiden samlar vi bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige.

Sådana kunskaper är inte bara nödvändiga för att förstå och tillämpa forskningsresultat i praktiken, utan också för att självständigt kunna planera och genomföra praktik- och policyrelevant forskning.
Olika typer av kroppssprak

e tone
hur mycket får man dra av för kontor hemma
sweden numbers 1-10
moderna museet historia
firstlife gena showalter

Ska du välja att göra en kvalitativ eller kvantitativ undersökning? Med kvantitativa data kan du få en helhetsbild. Kvalitativa data lägger till detaljerna och kan göra 

Så nog  Antikroppstester har sedan i somras använts i stor skala för att påvisa antikroppar mot viruset som orsakar covid-19. Testerna har använts på  Titel: Socialt arbete – till vilket pris?


Sthlm stadsmission
max vdsl2 speed

Vetenskaplighet och vetenskapligt skrivande 2013-09-10 • Björn Hedin • KTH Royal Institute of Technology • Media Technology • Stockholm, Sweden

Detta, Vi kommer att tillämpa både en kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. Kapitel fem är analyskapitlet där vi väver samman och sociala insatser genom att medverka i planering, utredning, beslut, behandling och vård.