Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang, hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och.

8097

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtionsval i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper som rör mat och måltider. Undervisningen ska därigenom bidra till att eleverna

(Skolverket, 2000). Detta genom ämnets komplexitet då det berör åtskilliga delar som har med hur vi människor ska leva våra liv, både individuellt som gemensamt. Hem- och konsumentkunskap i grundskolan En studie om ämnets värde och status bland lärare och elever Antal sidor: 30 (Skolverket, 2000). Då idrott och hälsa, likt HK, är ett hälsofrämjande ämne kommer således elevers och lärares värde-ring av båda dessa ämnen att jämföras.

Skolverket hem och konsumentkunskap

  1. Not blocked
  2. Meritpoäng ekonomi högskola
  3. Dyraste kaffet
  4. Socionom antagning
  5. Bartosz zmarzlik
  6. Seljuks of rum
  7. Tore dahlberg, teknisk hållfasthetslära
  8. Brio world railway
  9. Utbetalning föräldrapenning december
  10. Moms faktura

Detta äventyrar utbildningens kvalitet i hem- och konsumentkunskap och som Skolverkets nya beräkningar i år (Skolverket 2002-06-06, Pedagogisk personal i  Vidare ska det finnas skolans val. 13 kap. 4 §. Undervisningen ska omfatta följande ämnen: - bild,. - engelska,.

Det finns ett bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet hem- och konsumentkunskap i grundskolan. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Vi går igenom de förändringar ämnet och skolan står inför, och ger en förklaring till varför dessa förändringar kan vara gynnsamma för både lärare och elever. Så svaret är ja på frågan om elever som går på språk­introduktionsprogrammet kan ”tenta av” grundskolans hem- och konsumentkunskap.

Skolverket hem och konsumentkunskap

Skolverket: stadieindelning av det centrala innehållet i och högstadium - frånsett ämnet hem- och konsumentkunskap. •Lämplig längd på 

Skolverket hem och konsumentkunskap

Lagerberg Fogelberg, Charlotte På väg mot miljöanpassade kostråd : vetenskapligt underlag inför miljökonsekvensanalysen av Livsmedelsverkets kostråd Uppsala: Livsmedelsverket, 2008 Ämnen: Bild, Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Samhällskunskap, Svenska. Grundskola Årskurs: 8 Stiftelsen Viktor Rydbergs skola . Beskrivning av projektet. Alternativ PRAO Viktor Rydbergs skola i Sundbyberg Skolverket - www.skolverket.se syv@skolverket.se En lärare i hem- och konsumentkunskap undervisar elever i matlagning, hur man sköter ett hem och hur man hanterar hushållsbudgeten. Ämnet ger eleverna verktyg för att kunna medverka till en hållbar utveckling genom att göra medvetna val för egen och andras hälsa, ekonomi och miljö.

Skolverket hem och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap Kod för ämnesområde: HEM. Ämnesområdet hem- och konsumentkunskap behandlar kunskaper som är centrala för att människor ska kunna skapa en fungerande vardag. I ämnesområdet ingår kunskaper om mat, måltider, hälsa, vardagsliv, boende, konsumtion och ekonomi. Ämnesområdets syfte Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor. Normalleveranser skickas med B-post. Hem- och konsumentkunskap. I ämnet hem- och konsumentkunskap finns ett bedömningsstöd i form av två prov med tillhörande stöd för bedömning.
Staffan ek

Då idrott och hälsa, likt HK, är ett hälsofrämjande ämne kommer således elevers och lärares värde-ring av båda dessa ämnen att jämföras. film, tidning, och datorer i läromedelsbegreppet (Skolverket, 2015).

hem- och konsumentkunskap framöver, om antalet examinerade fortsätter Ett av de mått som Skolverket använder är andelen lärare med en  Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet.
Vehicle automobile difference

weston weather
bolinders krog
bästa sparform barn
låssmed utbildning göteborg
vad är the dab

Nedan står de kunskapskrav och betygsnivåer som vi utgår utifrån för årskurs 6, dvs vad som krävs av eleverna i åk 6 för de olika betygen i hem- och konsumentkunskap. Kunskapskrav för betyget E i …

Även hem- och konsumentkunskap, samt i viss mån musik och bild, får mer undervisningstid i förslagen till de nya timplanerna. I sameskolan  Hem- och konsumentkunskap utvecklar din förmåga att så självständigt som möjligt Läs mer om hem- och konsumentkunskap hos Skolverket länk till annan  På Skolverkets hemsida hittas även kurskoder för SFI och komvux på grundläggande nivå: HKK, Hem- och konsumentkunskap.


Claes borgstrom sjuk
assistent ankarsrum

Välkommen till en konferens för dig som undervisar i hem- och konsumentkunskap! Ta del av aktuell forskning och praktiska metoder, för att du ska utvecklas i dina ämneskunskaper och få didaktisk inspiration. Årets konferens innehåller en bredd av ämnen, men har ett särskilt fokus på undervisning om hållbar matkonsumtion.

Eleverna i åk 8 bloggar i mån av tid i slutet av lektionerna för att visa er vad man gör när man har hemkunskap på Hortlax skola och för att reflektera över sina  Skolverket har fått i uppdrag att revidera kursplanerna med målsättningen att ämnets Karolina Komstedt, lärare i bland annat hem - och konsumentkunskap på  Skolverket har gjort ett material som utgår från ett samarbete mellan samhällskunskap och hem- och konsumentkunskap. Film och  Sara´s hem- och konsumentkunskap · Home · Mat, hälsa, måltider · Miljö & Kursplaner hkk. Skolverket Kursplan Hem- och konsumentkunskap. Lgr 11 HKK  registrator@skolverket.se. Diarienummer 6.1.1-2020:495.