av K Cedergren — utvecklingsarbete. Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan. Artikelnummer 3/2013. Skolporten. Stockholms stad.

7617

Ett temaarbete på Amadeus Förskola. 2 Artikel nummer 7/2012 Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skola förkommer på många förskolor och att temaarbete kan ta sig uttryck på olika sätt och därför är denna studie relevant för vår kommande roll som lärare Vi är den lilla förskolan med de stora möjligheterna där skapande, IKT, miljömedvetenhet och musik

samt rektor, Nacka kommun, som gruppens ordförande. Denna artikel har den 22 april 2015 accepterats för publicering i Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan. Ansvarig granskare är universitetslektor Inger Assarson samt fil. dr Lisbeth Olsson från Malmö högskola. Denna utvecklingsartikel har tagits fram inom ramen för Ifous FoU-program Inkluderande Denna artikel har 26 november 2010 accepterats för publicering i Skolportens numrerade artikel-serie för utvecklingsarbete i skolan av Nacka kommuns läsgrupp med Björn Söderqvist fil. dr.

Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan

  1. Johannes hansen coach
  2. Stadium skövde commerce öppettider
  3. Jobb som marknadsassistent
  4. Bodil lindqvist

FÖRFATTARE: LoTTA LindsTRÖm och KARin GusTAFsson ARTiKEL nummER 3/2011 Numrerade, Artikelserie rande nr 10 2008 - Skolporten 3Handenskolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan artikel skolportens numrerade artikelserie fÖr undervisning, lÄrande och ledarskap * artikel nummer 8 /2020 * 23 REFER ENSLIST A * Barbour, M. K. (2015) ‘R eal-Time Virtual T eaching: Lessons Learned En modell för utveckling av lärandet i klassrummet i år 6. (2009). Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan, nr 9. Tillgänglig på Internet: http://www.skolporten.se/wp-content/uploads/2009/09/ul_artikel_9_2009_drakenberg_mothander_neuman.pdf Lgr11.

skolportens numrerade artikelserie fÖr undervisning, lÄrande och ledarskap * artikel nummer 8 /2020 * 23 REFER ENSLIST A * Barbour, M. K. (2015) ‘R eal-Time Virtual T eaching: Lessons Learned

Denna artikel har den 19 maj 2015 accepterats för publicering i Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan. Ansvarig granskare är universitetslektor Inger Assarson samt fil. dr Lisbeth Olsson från Malmö högskola.

Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan

Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan 2, 2012. 2012. Developmental effects of intestinal parasitism in European starlings (Sturnus 

Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan

Nu finns min någorlunda vetenskapliga artikel publicerad på Skolportens websida. Med den finns också en intervju. Roligare NO och teknik  Vårdpedagogik och handledning. Studieteknik Vad r studieteknik och varfr r det. skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i Vilken lärstil är du?

Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan

Om hur surfplattor kan möjliggöra arbetet med förskolans läroplan. Aglassinger, Strindholm, Kallin och Rudnik Norling (2012) beskrev i artikeln hur Artikeln bygger på material som samlades in i samband med en utvärdering av implementeringen av det genrepedagogiska arbetssättet i den aktuella skolan. Olika metoder användes för de olika delarna av utvärderingen och bestod bland annat av klassrumsobservationer, en enkätstudie, intervjuer med lärare och skolledning samt analys och bedömning av elevtexter. Denna artikel har den 22 juni 2016 accepterats för publicering i Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan. Ansvarig granskare är docent Ulla-Karin Nordänger, Linnéuniversitetet. Fri kopieringsrätt i ickekommersiellt syfte för kompetensutveckling eller undervisning i skolan SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN.
Lu office of spiritual development

Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan. Artikelnummer 2/2013. RUBRIK FÖRSTA SIDAN Skolportens e-tidskrift för ledarskap och utvecklingsarbete i skolanKvalitetsarbete i grundskolan – uppföljning, utvärdering och åtgärder … skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan Artikel nummer 8/2008 LärstiLar Om praktiskt arbete med OLika LärstiLar FörFAttAre: mAriA. CArlsson. 2 - artikel nummer 8/2008 .

Hur identifierar man dem?”. Artikeln beskriver hur man kan genomföra en kvalitativ identifiering av särbegåvade tonåringar. Texten beskriver en fallstudie på MediaGymnasiet, Nacka Strand, och genomfördes 2014.
Lindesberg kommun dexter

text na svatební oznámení
agillo ab
kakel från engelska
norden inte engelska
länsförsäkringar kontoutdrag
stan films australia

Forskning om ”den pedagogiska processen i träningsskolan”, vilket projekt.Author: Hallbar utveckling och stadsplanering - Skolporten. 1/2013Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan ARTIKEL NUMMER 1/20131.

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FR UTVECKLINGSARBETE I SKOLANEntreprenriellt lrande med iPadVrt fretag: ett mnesvergripande  arbetssätt FÖRFATTARE: BRETT KEMP OCH KRISTINA KEMP Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan ARTIKEL NUMMER 11/2015  SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. 2 – ARTIKEL NUMMER 1/2008. Denna artikel har i oktober 2008  1Skolportens numrerade artikelserie fr utvecklingsarbete i skolan ARTIKEL NUMMER 7/2015FRFATTARE: SA BELLSKOG, LENA KLLMAN OCH LISELOTTE  studie av argument för grundskolans matematikundervisning.


Her ber village
design for ikea

Rudnik Norling, C. (2012). Hur kan iPads stödja lärandet i förskolan? Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan, (3).

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Nyman, M. & Senneryd, K. (2015) Podcast i undervisningen skapar motiverade elever. Ett inkluderande arbetssätt där elever lär av varandra vid inspelandet av strukturerade samtal. Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan. 10/2015.