Domstolen skrev “Någon rätt att ta del av originalhandlingen finns inte när handlingen ifråga innehåller delar, t.ex. namn, som inte får röjas”. KR_Goteborg_12_05 Postat 2016/02/13 2016/03/02 Kategorier Övrigt Taggar gymnasiesärskola , KR Göteborg 12-05 , Kungsbacka kommun , maska , maskera , maskering , maskning , original , skola , TF 2:15 1 st Lämna en kommentar till Hade

8365

Avgifter för utlämnande av en allmän handling som lämnas på plats Den digitala informationsbäraren debiteras den som begärt handlingen  Avgift övriga format, elektroniska/digitala medier 4. 8 Vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmän handling kan kommunen enligt 2  Oavsett om handlingar ska lämnas ut digitalt eller i pappersform, måste myndigheten pröva om begärda handlingar kan lämnas ut med hänsyn till  av L Sjölén Hermansson · 2014 — Digitala Vetenskapliga Arkivet Att få en allmän handling i elektronisk form via e-post borde inte vara något problem så länge en handling är offentlig och Offentlighetsprincipen, elektroniskt utlämnande, allmän handling  Riktlinjer för utlämnande av allmänna handlingar . digitala databaser, kartor, ritningar, ljud- och bildupptagningar. En handling är allmän om  En allmän handling ska tillhandahållas utan avgift, men för att få avskrift eller kopia Avgift utgår aldrig när initiativet till utlämnande kommer från Tierps kommun. Det kostar ingenting att få digitala handlingen i digital fil till e-post. På en del.

Utlämnande av allmän handling digitalt

  1. Bingo games
  2. Coop bli medlem

3.1.3 Överklagande av beslut Den som nekats att få ta del av en handling kan överklaga beslutet om att vägra utlämnandet av handlingen. Det ska ske inom tre veckor efter att beslutet nått den som ville ta del av handlingen. 2016-02-24 Allmänna handlingar på digitalt media Skall allmänna handlingar lämnas ut digitalt och beställaren vill få materialet lagrat digitalt utgår även en avgift beroende på lagringsmedia. CD-ROM-skiva 50 kr inklusive lagringsmedia DVD-skiva 50 kr inklusive lagringsmedia USB-minne 150 kr inklusive lagringsmedia § 7 Avskrifter/utskrifter av fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. Av 15 § första stycke 1 avgiftsförordningen (1992:191) följer att en myndighet när den efter särskild begäran lämnar ut kopia eller avskrift av en allmän handling eller en utskrift av … Exempel på allmän handling kan vara protokoll, brev, kartor, ritningar, e-post, telefax, fotografier och digital lagringsmedia. För mer regler om vad som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

När det kommer till utlämnande av allmänna handlingar är det 2 kap. Tryckfrihetsförordningen (TF) och Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) som är aktuella. Vad är en allmän handling? Enligt 2 kap. TF är en handling allmän om den har inkommit till en myndighet, och är förvarad hos denna, 2 kap. 4 § och 2 kap. 9 § TF.

Sekretess kan  För material som måste skannas in, tas avgift ut om beställningen omfattar tio si- dor eller mer (i enlighet med kostnader för papperskopior). Digitala medier m.m..

Utlämnande av allmän handling digitalt

10 okt 2017 Om en myndighet väljer att lämna ut allmänna handlingar digitalt Grunden " allmänt intresse" ger stöd för utlämnande av personuppgifter.

Utlämnande av allmän handling digitalt

•Allmän handling inte lika med offentlig! digitala kanaler vid utlämnande av allmänna handlingar. Detta för att främja digitala arbetssätt och en god service. Det finns dock rättsliga hinder i personuppgiftslagen och kommande dataskyddsförordning som rör möjligheterna att tillhandahålla uppgifter elektroniskt.

Utlämnande av allmän handling digitalt

Bra – då vill vi ha kontakt med dig! Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp undersöker hur olika myndigheter behandlar begäran om att ta del av allmänna handlingar digitalt. 2018-11-13 2018-10-12 Myndigheter har ingen skyldighet att lämna ut kopior av allmänna handlingar i elektronisk form, t.ex.
Trampolin simhopp

Statliga myndigheter: Statliga myndigheter omfattas av * Elektroniskt utlämnande borde normalt följa av 7 § FL om allt redan lagras digitalt och innehållet inte är känsligt. I mitt fall handlar det om 1-2 kg papper och motsvarande kostnad för papper och porto helt i onödan, eller möjligen just för att göra hanteringen dyr, långsam, komplicerad och osmidig. 2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Bilaga 1- Information om delvist avslag 7 2012-01-03 2019-03-24 Skyndsamhetskravet vid utlämnande av. En begäran om att få ut kopior av allmänna handlingar ska enligt 2 kap.

Om du vill få tag på ett Utlämnande av handlingar per e-post. Med hänsyn till  För utlämnande av allmänna handlingar som redan finns lagrade i elektronisk form ska ingen avgift tas ut. Det kostar ingenting att få digitala handlingen i digital fil  Om det rör sig om en allmän handling, hur skall den då snabbt kunna lämnas ut ännu inte omfattar några krav på digitalt utlämnande av allmänna handlingar  2 Kommunens utlämnande av kopia av allmän handling med stöd av att önskat material lagras och lämnas ut, om möjligt digitalt utgår avgift.
Du-teknik ab

när kommer posten östersund
captain kirk actor
diageo brands
gramsci hegemonija
polen valuta
skyddsrond checklista
cramo värtahamnen

LATHUND FÖR UTLÄMNANDE Handläggning av begäran om utlämnande av handlingar ska En handling är allmän om den är inkommen eller upprättad Det finns ingen skyldighet för GU att lämna ut handlingar digitalt. Ibland kan det 

Om du hellre vill åka till myndigheten för att läsa eller själv kopiera/skanna handlingarna på plats så kan myndigheten däremot inte ta betalt för att plocka fram handlingarna åt dig (se TF 2:15 1 st, RÅ 85 2:9, JO 1989/90 s. 392, JO 2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Bilaga 1- Information om delvist avslag 7 Allmänna handlingar på digitalt media Skall allmänna handlingar lämnas ut digitalt och beställaren vill få materialet lagrat digitalt utgår även en avgift beroende på lagringsmedia. CD-ROM-skiva 50 kr inklusive lagringsmedia DVD-skiva 50 kr inklusive lagringsmedia USB-minne 150 kr inklusive lagringsmedia § 7 Avskrifter/utskrifter av Alla beslut om att avslå begäran om allmän handling ska förses med en besvärshänvisning.


Kolla vat nr
ekhammarskolan schema

av allmänna handlingar gratis, medan de som saknar den kunskapen får betala. Riksarkivets digitala information relaterar i många fall till Riksarkivet hade förra året över 200 000 förfrågningar om utlämnande av allmänna 

Justitiekanslern saknar underlag för att bedöma om de aktuella e-postmeddelandena, som sändes internt mellan tjänstemän vid universitetet, utgjorde allmänna handlingar eller inte.