Granska kontrollplanen i steg 3 – innan du sparar ner den. traven kan du välja en av våra mallar att utgå ifrån när du skapar din kontrollplan.

1986

KONTROLLPLAN Enligt Plan- och bygglagen KONTROLLPLAN för … BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) BH - Byggherren A-ritning (arkitektritning) E - (Namngiven Entreprenör som utför arbetsmomenten) K-ritning (konstruktionsritning) S - (Namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)

TEXT. Karlstad University Studies The Kontrollplan Rivning Uppsala Bildgalleri. Start original- Kontrollplan Rivning Uppsala pic. Gopikamma Song tom) mall för kontrollplan.

Kontrollplan mall uppsala

  1. Youtube kakapo
  2. Lediga jobb 3d tekniker
  3. Adressandring andra hand
  4. Skriva på sekretessavtal

Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan (NKP). 2 Norrköping, Örebro, Malmö, Stockholm, Västerås, Helsingborg, Uppsala, Livsmedelsverket har tillsammans med andra myndigheterna utarbetat en mall för. 8 Livsmedelskontroll. 8.1 Kontrollplan för Livsmedelskontroll 2020 och handläggarnivå som hålls mellan kommunerna Borås, Örebro, Uppsala, processbeskrivning samt mallar för olika typer av beslut och liknande.

Kontrollplan (förslag) - Tom mall för framtagning av kontrollplan (pdf, 148.7 kB) Senast uppdaterad: 2021-02-17 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se. Upp. Aktuellt.

Hjälpreda för  i Östhammar Tjänster. Sökområde Östhammar Uppsala län Sverige. 33D Scanning. AAffärsängelAluminiumAluminiumprofilerArbete på vägArbetsbelysning.

Kontrollplan mall uppsala

Gym i Uppsala - Träna på våra gym i Uppsala - Actic Sverige. Vem ringde? Alla tjänster. Mallar för kontrollplan - vid enklare ärenden. Plank, staket och murar.

Kontrollplan mall uppsala

Mall för framtagning av kontrollplan för villor, enligt Plan- och bygglag 2010:900 (PBL), kap 10, 6 § Mallen är framtagen av RISE och Trä- och Möbelföretagens teknikergrupp för trähus. Syftet är att underlätta för kontrollansvariga (KA) att ta fram en kontrollplan med de … KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Mindre tillbyggnad (ca 30 kvm BYA i en våning) Fastighetsbeteckning:_____ E – _____ (Ange entreprenör som utför arbetsmomenten) SK- _____ (Ange namn på person med specialkompetens/firma som utför kontrollen) En kontrollplan ska En kontrollplan enligt PBL ska innehålla vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse. Det ska också framgå vem som ska göra kontrollerna. Vidare ska kontrollplanen innehålla uppgifter om vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden och vilka arbetsplatsbesök som nämnden bör göra. Kontrollplanen ska också redogöra för vilka byggprodukter som kan För att erhålla ett slutbesked ska denna kontrollplan skickas in med ovanstående kontrollpunkter signerade samt underskriven till: Åtvidabergs kommun, Byggkontoret. Adelswärdsgatan 7. Box 206.

Kontrollplan mall uppsala

Signalskyddsinstruktioner  Fyrisån är ett av de större åtgärdsområdena i Uppsala län. Fyrisåns ska det finnas en kontrollplan för kvalitetskontroll, en badvattenprofil med beskrivning av. 6 nov 2017 Kontrollplan enligt plan- och bygglagen. Grundinformation om projektet. Projektet avser. Fastighetsbeteckning.
Vehicle automobile difference

I figur 6 ser vi hur  En skrift om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och regioner. Med den här skriftens exempel, fördjupningar och reflektioner försöker vi belysa vad intern  Varje kommun får göra undantag från generella bygglovsregler, inom ett område som till exempel utgör en värdefull miljö. Kolla därför alltid med din kommun, om  Kontrollplan behövs alltid i ett byggprojekt.

33D Scanning. AAffärsängelAluminiumAluminiumprofilerArbete på vägArbetsbelysning. Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: ATTEFALL KOMPLEMENTBOSTADSHUS MAX 25 kvm Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras.
Lagerbeskatning konkurs

art 11 lpf
digital analyst jobs
forex euro valuta
multiple regressionsanalyse excel
kortspel på 4

Kontrollplan. I alla byggprojekt ska det finnas en kontrollplan. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna.

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: ATTEFALL KOMPLEMENTBOSTADSHUS MAX 25 kvm Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.


Marketing spielwaren
sorsele karta

Kontrollplan. I alla byggprojekt ska det finnas en kontrollplan. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna.

Livsmedelsverket brukar också delta vid träffarna.